Samarbejde og netværk

I Transportministeriet prioriterer vi at skabe gode relationer og pleje vores samarbejde både internt og eksternt.

20. august 2019

I departementet har vi et tæt samarbejde - ikke bare på tværs af kontorerne, men også med vores mange kolleger og samarbejdspartnere i bl.a. Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, DSB, Metroselskabet og Naviair.

Derudover samarbejder vi bredt med interesseorganisationer på vores område og med den øvrige centraladministration. Som medarbejder i departementet får du dermed et bredt netværk og mulighed for kompetent faglig sparring.

En del af en international dagsorden

Transportområdet rummer en høj grad af internationalt samarbejde. I departementet beskæftiger vi os derfor med mange internationale og EU-relaterede opgaver, og en stor del af vores daglige arbejde har et internationalt aspekt.