Gå til hovedindhold

Artikler

Ligestilling blandt etniske minoriteter

21. mar 2022

Ligestilling

Vi skal fremme ligestilling blandt indvandrere og flygtninge.

FN

15. mar 2022

Ligestilling

Igennem mange årtier har FN gjort betydelige fremskridt i arbejdet for at øge ligestilling mellem kønnene. Blandt andet gennem nøgledokumenter som Beijing Deklarationen, ”Platform for Action” og konventionen for afskaffelse af diskrimination af kvinder.

Europa

15. mar 2022

Ligestilling

Danmark spiller en aktiv rolle i ligestillingsarbejdet i EU og Europarådet.

Norden

15. mar 2022

Ligestilling

Ligestilling er en integreret del af det nordiske samarbejde.

Ligestilling i et internationalt perspektiv

15. mar 2022

Ligestilling

Ligestilling indgår som en integreret del af dansk udenrigspolitik, og Danmark arbejder for ligestilling i blandt andet Nordisk Ministerråd, EU, Europarådet og FN.

LGBT+ handlingsplan

15. mar 2022

Ligestilling

Handlingsplan for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBT+ området)

Ti initiativer skal sikre plads til forskellighed

14. mar 2022

Ligestilling

Regeringen lancerede i august 2020 ambitiøst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBT+ personer).

Aftale om handlingsplaner

14. mar 2022

Ligestilling

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i forlængelse af satspuljeaftalen 2018 enige om, at der udmøntes 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.

Indsatser for LGBT+

14. mar 2022

Ligestilling

Tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBT+ personer).

Regnbueflaget er hejst på Børsen sammen med Dannebrog.

Menneskehandel

04. mar 2022

Ligestilling

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder. Det er en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. De nationale handlingsplaner er et vigtig værktøj i bekæmpelsen af menneskehandel.