Gå til hovedindhold

Ligestillingsvurdering af lovforslag

Lovgivningen er som udgangspunkt kønsneutral. Virkningerne af en lov kan imidlertid være af større betydning for det ene frem for det andet køn. Det kan betyde, at loven i mindre grad får den tilsigtede effekt.

Indhold

    Ved at ligestillingsvurdere et lovforslag bliver man fra start i processen bevidst om kønsaspektets betydning. Eventuelle kønsforskelle i konsekvenserne af en lov bør indgå i beslutningsprocessen, ligesom det bør fremgå af lovbemærkningerne.