Gå til hovedindhold

April 2022

Ministerens kalender for april.

Indhold

  4. april Åbning af DSB ekspert-event, København

  4. april Virksomhedsbesøg hos Emmelev, Otterup

  4. april Virksomhedsbesøg, SDL, Odense

  5. april Ministermøde, Statsministeriet

  5. april Samråd O, Folketinget

  5. april Deltagelse i ligestillingspolitisk udvalgsmøde, 3 F, København

  5. april Samråd I, Folketinget

  6. april Spørgetid, §20, Folketinget

  6. april Spørgetid i LIU, Folketinget

  7. april Deltage i ”Vi cykler til arbejde”

  7. april Oplæg ved Luftfartskonferencen, Christiansborg

  7. april Hastesamråd O og P

  19. april Ministermøde, Statsministeriet

  19. april 2. beh. af L123 af ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje, Folketinget

  19. april Interessentskabsmøde med By & Havn, København

  20. april Møde med formandskabet for Klimapartnerskabet for Landtransport, TRM

  20. april Spørgetid, Folketinget

  20. april 1. beh. af Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, Folketinget

  20. april Åbningstale ved netværksmøde om fremtidens drivmidler, København

  21. april 2. beh. af L122 Lov om ombygning af Aarhus H, Folketinget

  21. april 2. beh. af L 124 Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, Folketinget

  21. april 3. beh. L123 af ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje, Folketinget

  21. april Møde med Rasmus Nordqvist og Astrid Carøe om omvendelsesterapi, TRM

  21. april 1. beh. af B 189 om, at Storebæltsbroen skal være gratis at køre over

  22. april Dialogmøde om vold i partnervold og partnerdrab, TRM

  22. april Åbning af Uno-X ladestation, Nyborg

  25. april Åbning af Danske Havnes årsmøde og havnekonference, Aalborg

  26. april Ministermøde, Statsministeriet

  26. april Statsministerens spørgetime, Folketinget

  26. april 3. beh. af L 124 Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, Folketinget

  27. april Ordinært virksomhedsmøde for Fjordforbindelsen Frederikssund, TRM

  28. april Rundvisning af Søhusskolen, Folketinget

  29. april Oplæg ved konference om digitalisering af transportbranchen, København