Gå til hovedindhold

Marts 2022

Ministerens kalender for marts.

Indhold

  1. marts Ministermøde, Statsministeriet

  2. marts Cykelseminar, TRM

  2. marts Spørgetid, §20, Folketinget

  2. marts Deltage ved Færdselssikkerhedskommissionens 94. møde, TRM

  3. marts 1. beh. af Lov om ombygning af Aarhus H, Folketinget

  3. marts 1. beh. af ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje, Folketinget

  4. marts Cyklistforbundet, TRM

  7. marts Møde med borgmester Kasper Ejsing Olsen, Langeskov

  7. marts Besøg hos Keolis/Fynbus, Odense

  7. marts Besøg hos vognmand, Odense

  7. marts Møde med borgmester Peter Rahbæk, Odense

  8. marts Morgenarrangement på Marienborg med STM

  8. marts Marienborgmøde med kvinder i erhvervslivet

  8. marts Besøg hos Danner med STM, København

  8. marts Tale ved FH markering af Kvindernes Internationale Kampdag, København

  8. marts KVINFO's 8. marts arrangement

  9. marts Kvartalsmøde med Naviair, TRM

  9. marts Møde med Dansk Persontransport, TRM

  9. marts Møde med BRT-kommunerne, TRM

  10. marts Oplæg på den journalistiske efteruddannelse, Christiansborg

  10. marts Møde med direktør John Dyrby fra Dansk e-Mobilitet, Christiansborg

  10. marts Deltagelse i Djøfs ligestillingskonference

  10. marts Møde med Metroselskabet

  10. marts Møde Morten Høyer DI, TRM

  10. marts Møde med kommunikationsdirektør Jan Juel fra CPH, TRM

  11. marts Møde med DSB

  11. marts Møde med Mads Thomsen, Ligestillingsudvalg, TRM

  11. marts Møde med By & Havn, TRM

  11. marts Møde med Dansk Jernbaneforbund, TRM

  11. marts Møde med Jytte Andersen

  11. marts Delegationsmøde forud for CSW, København

  13.-17. marts FN’s Kvindekommission, Commission on the Status of Women (CSW), New York

  18. marts Møde med Sund & Bælt, TRM

  18. marts Møde med Københavns Universitet, TRM

  18. marts Møde med Klimaambassadør, TRM

  21. marts Møde med nordiske transportministre, virtuelt

  21. marts Møde med Drivkraft Danmark

  21. marts Møde Brintbrancen, direktør Tejs Laustsen Jensen, TRM

  21. marts Møde med Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder, TRM

  22. marts Statsråd

  23. marts Samråd O, Folketinget

  24. marts Møde med DA, TRM

  24. marts Møde med Female founders, TRM

  24. marts Samråd J, Folketinget

  24. marts Møde med Ole Birk, TRM

  25. marts Møde med DTL, TRM

  25. marts Ekstraordinært virksomhedsmøde med Fjordforbindelsen Frederikssund, TRM

  25. marts 1. beh. af Lov om udvikling af statsvejnettet om ophævelse af lov om en ny fjordfor-bind else ved Frederikssund, Folketinget

  25. marts Møde med Mette Thiesen, TRM

  28. marts Power-to-x arrangement, Aalborg

  29. marts Ministermøde, Statsministeriet

  29. marts Møde med Danske Havne, TRM

  30. marts Møde med Maja Torp, TRM

  30. marts Møde med Forbrugerrådet Tænk, TRM

  30. marts Møde med Post Nord, TRM

  31. marts Oplæg på kurset om samspillet mellem TRM og FT, TRM

  31. marts Møde med Klimarådet, TRM

  31. marts Møde med Jan Hedengran, 3F