Gå til hovedindhold

Ny handleplan. Partnervold fører til partnerdrab - derfor skal vi handle

Bragt i Aarhus Stiftstidende.

Indhold

  Af Trine Bramsen (S), Samira Nawa (RV) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

  DEBAT: Hvert år udsættes alt for mange for vold i parforholdet. I alt for mange år har vi betragtet det som en privat sag, og vi har som samfund ikke haftde fornødne redskaber til at hjælpe. Det vil vi lave om på.

  Omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd er udsat for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold. Hvert eneste år. Det understreger, at vi har et samfundsproblem.

  I foråret fremsatte blandt andet SF og RV et forslag i Folketinget om, at regeringen skal udarbejde en handleplan til bekæmpelse af partnerdrab. Den handleplan er nu blevet færdig. Og tager udgangspunkt i, at partnervold kan føre til partnerdrab. Derfor er den tidlige opsporing og indsats så vigtig.

  Første vigtige skridt bliver at bryde med forståelsen af, at partnervold er en privat sag, som man ikke skal blande sig i. For vold er ikke privat og bliver det aldrig. Det kræver, at vi alle er opmærksomme og reagerer ved mistanke.

  Vi skal sikre, at myndighedspersoner bliver klædt bedre på til at spøge ind til partnervold og sikre hjælp. Derfor foreslår vi, at der indføres screening ved alle jordmodersamtaler.

  Ligesom vi foreslår, at der indføres skærpet underretningspligt, når børn er vidner til vold.

  Netop hjælpen til voldsoffer og voldsudøfor ver er også noget af det, vi sammen ønsker at løfte. Derfor styrker vi tilbuddene i hele landet. Det gælder både adgangen til hjælp voldsofre. Men det gælder også den tidlige hjælp til voldsudøvere. I dag er den ikke i hele landet. Det skal vi have lavet om på.

  Samtidig skal en ny handleplan sikre, at vi lukker en stribe af huller, der i dag er i systemerne rundt omkring. Eksempelvis at børn ikke kan gå i skole, når de er på krisecentre, medmindre den voldsanklagede part godkender skolen -og dermed får oplysninger om opholdssted.

  At vold foregår i hjemmet må aldrig blive en undskyldning for ikke at gribe ind. Med handleplanen tager vi et stort skridt i den rigtige retning for bedre beskyttelse af voldsofre.

  Desværre er det næppe sidste gang i Danmarkshistorien, vi har set et partnermord eller konstateret, at der er partnervold. Men med åbne øjne og gode redskaber kan vi langt bedre gøre noget ved det.

  At vold foregår i hjemmet må aldrig blive en undskyldning for ikke at gribe ind.