Gå til hovedindhold

Gendrivelse

BT skriver lørdag om “en hemmeligholdt rapport”, der i følge BT viser, at Lynetteholm “kan” blive dyrere. Historien bygger på en række misforståelse og tolkninger og giver derfor ikke et retvisende billede af sagen.

Visualisering af Lynetteholm

Indhold

  Rapporten fra EY er hverken ny eller fortrolig. Den ligger på Folketingets hjemmeside med forklaring på de dele, der er undtaget. Derudover er der en grundig forklaring på, hvorfor den i første omgang blev stemplet fortroligt.

  Rapporten og forklaringen kan læses nedenfor via linket.

  Det skal bemærkes, at Enhedslisten og andre ordførere, der ønsker det, har kunne læse den fulde rapport i Transportministeriet, hvilket Enhedslistens ordfører Rasmus Vestergaard har benyttet sig af.

  I forhold til indholdet er BTs konklusioner misvisende. Oplysningerne om finansieringsgrundlaget fremgår af rapporten, hvor indtægterne i det realistiske, centrale scenarie er beregnet til 17,4 mia. kr. Det er rigtig, at der er stor usikkerhed om boligprisernes udvikling på lang sigt, og derfor har rådgiverne valgt at lave en såkaldt følsomhedsberegning med selv meget store udsving. Det giver et spænd for indtægterne fra ca. 9 mia. og op til ca. 40 mia. kr., hvor yderpunkterne er de mest usandsynlige.

  Med den seneste renteprognose er finansieringsbidraget til infrastruktur fra byudvikling af Lynetteholm mv. beregnet til 19 mia. kr., hvilket kan ses via link til Folketinget nedenfor. 

  Tallene dækker hele Østhavnen, der også omfatter Kløverparken. For Refshaleøen og Lynetteholm alene svarer det til ca. 17 mia. kr.

  Siden pressemødet i 2018, som BT henviser til, er der udover den finansielle analyse også gennemført forundersøgelser af den nødvendige infrastruktur for at kunne udvikle Lynetteholm mv. Udvikling af Lynetteholm skal kun finansiere den nødvendige infrastruktur til Lynetteholm, der på baggrund af forundersøgelserne forventes at koste ca. 13 mia. kr., hvilket er reserveret i infrastrukturaftalen.

  Det simple regnestykke viser udgifter for ca. 13 mia. kr., der skal sammenholdes med indtægter for ca. 17 mia. kr. Den tidligere statsministers opsamling på pressemødet i 2018 forventes således stadig at holde - det samlede projekt med udvikling af Lynetteholm og den nødvendige infrastruktur kan finansieres af egne indtægter.

  Selve anlæg af Lynetteholm som et jorddepot, der skal bidrage til at stormflodssikre København fra nord, er selvfinansierende med et budget på 2,5 mia. kr., jf. anlægsloven.