Institutioner

Oversigt over institutioner under Transportministeriet.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen
Foto: Bygningsstyrelsen

06. februar 2020

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kbh. V
Tlf.: 82 34 00 00
E-post: banedanmark@bane.dk
Hjemmeside: www.bane.dk

Bygningsstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V
Tlf.: 4170 1000
E-post: bygst@bygst.dk
Hjemmeside: www.bygst.dk

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Tlf.: 72218899
E-post: info@fstyr.dk
Hjemmeside: fstyr.dk

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Jættevej 50A, 1. sal, mf., 4100 Ringsted
Tlf.: 3871 1066
E-post: aib@havarikommissionen.dk
Hjemmeside: www.havarikommissionen.dk

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Tlf.: 86 52 16 55
E-post: post@kommissarius.dk
Hjemmeside: www.kommissarius.dk

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Rentemestervej 8, 2400 København NV
Tlf.: 33 92 72 30
E-post: komoe@komoe.dk
Hjemmeside: www.komoe.dk

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kbh. V
Telefon: 72 21 88 00 (man.-fre. kl. 9.00-16.00)
E-post: info@tbst.dk
Hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V
Tlf.: 72 44 33 33
E-post: vd@vd.dk
Hjemmeside: www.vd.dk