Transport- og Boligministeriets åbenhedspolitik

Transport- og Boligministeriet er som offentlighed myndighed forpligtet til at udøve den aktive informationspligt, der følger af offentlighedslovens § 17. Den aktive informationspligt indebærer, at Transport- og Boligministeriet på ministeriets hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed.

01. maj 2019

Retningslinjer for offentliggørelse af information på Transport- og Boligministeriets hjemmeside (aktiv informationspligt):

Transport- og Boligministeriet er som offentlighed myndighed forpligtet til at udøve den aktive informationspligt, der følger af offentlighedslovens § 17. Den aktive informationspligt indebærer, at Transport- og Boligministeriet på ministeriets hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed.

Efter offentlighedslovens § 17, stk. 2, skal ministeriet endvidere offentliggøre retningslinjer for udøvelsen af denne aktive informationspligt.

Transport- og Boligministeriets vil således som led i udøvelsen af den aktive informationspligt sikre, at følgende oplysninger om ministeriets virksomhed løbende vil blive offentliggjort på www.trm.dk:

 • Transport- og Boligministeriets strategi, mission og vision for transportområdet.
 • Transportpolitiske aftaler, herunder om større infrastrukturprojekter.
 • Henvisning til hovedlovgivning på ministeriets ressortområde.
 • Organisationsdiagram, herunder styrelser og selskaber på ministeriets ressortområde.
 • Økonomi og regnskab, f.eks. departementets finansielle regnskab.
 • Personalepolitiske forhold.
 • Transport- og Boligministeriets internationale arbejde, herunder særligt EU-samarbejdet.
 • Oplysninger om ministeriets selskaber/selvstændige offentlige virksomheder, herunder nødvendige opdateringer efter generalforsamlinger og lign.
 • Transportpolitiske publikationer.
 • Væsentlige transportpolitiske nyheder.
 • Kontaktinformationer til Transport- og Boligministeriets departement, herunder til Presseenheden, samt til styrelser og andre institutioner