Nyheder

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Der er ledig kapacitet på de danske jernbaner til mere banegods, og banegods har en markant afgiftsfordel i forhold til vejtransport. I det kommende årti vil nye infrastrukturprojekter, herunder særligt Femern Bælt-forbindelsen, give banegods endnu bedre rammevilkår. Banegods er konkurrencedygtigt i forhold til vejtransport på internationale transporter, men sjældent på nationale transporter internt i Danmark.

Godsvogn på skinner

En 10 km-strækning på Rute 11 får opgradering

Der er afsat 414 millioner kroner til en opgradering af Rute 11 mellem Varde og Korskroen i Infrastrukturplan 2035. Opgraderingen skal blandt andet forbedre sikkerheden og afviklingen af trafikken i området.

Danmarkskort med projekterne skitseret

E20 syd om Odense skal udvides

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til udvidelse af det sidste stykke af E20 syd om Odense fra fire til seks spor. Derudover skal mulige trafikforbedringer mellem Assens og Odense undersøges nærmere.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Motorvejen skal føres helt til Kalundborg

Næste skridt tages mod tredje etape af Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Kalundborg.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Ved Kolding og Vejle skal motorvejen fremtidssikres

Med Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til udvidelse af E45 ved Kolding og en undersøgelse af udbygningsmulighederne ved Vejlefjordbroen.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Kapaciteten skal øges på Rute 26 og Rute 34 i Midt- og Vestjylland

Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat midler til at opgradere Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm og Rute 34 og Rute 26 mellem Haderup og Skive N. Nu sættes gang i de første skridt mod udvidelser af vejene.

Danmarkskort med projekterne skitseret

50 millioner til trafiksikkerhed i 2022

I Aftale om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 700 millioner kroner til en pulje, der skal forbedre trafiksikkerheden på de danske veje. De første midler tages i brug i 2022 til blandt andet at etablere rumleriller og autoværn på udvalgte statsveje, kampagner mod uopmærksomhed og ombygning af et ulykkesbelastet kryds ved Vojens.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Indsats mod vejstøj intensiveres i 2022

3 milliarder kroner til bekæmpelse af vejstøj blev der afsat i Infrastrukturplan 2035. De første 174 millioner kroner fra puljen skal bruges til støjbekæmpelse i 2022.

Danmarkskort med projekterne skitseret

En forundersøgelse til en fast forbindelse mellem Als og Fyn sættes nu i gang

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. En forbindelse, som blandt andet skal rykke Syddanmark tættere sammen.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Støjreducering skal være del af udvidelse af Motorring 3

Vejdirektoratet skal lave en miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af Motorring 3 ved København. I forbindelse med undersøgelsen skal mulighederne for støjreduktion fra den befærdede motorvej undersøges grundigt.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Seks rastepladser udvides med flere parkeringspladser til lastbiler

Med Infrastrukturplan 2035 er der afsat 50 millioner kroner til udvidelse af rastepladskapaciteten. Midlerne skal bruges på seks rastepladser fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Forbedringer på vej til Rute 9 på Lolland

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 311 millioner kroner til udbygning af Rute 9 på Lolland. Udbygningen skal blandt andet forbedre fremkommeligheden og binde Lolland og Falster bedre sammen med Fyn og Sjælland.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej ved Aarhus skal forbinde land og by bedre

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 1.390 millioner kroner til udbygning af Rute 26 til motortrafikvej mellem Aarhus og Søbyvad. Motortrafikvejen skal være med til at binde land og by bedre sammen.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Vejprojekter skal mindske trængsel på hovedstadens motorveje

Flere motorveje i hovedstadsområdet skal udvides for at forbedre trafikafviklingen og minimere risikoen for trafikpropper ved uheld. Derudover skal konsekvenserne ved en delvis nedrivning af Bispeengbuen undersøges.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Bredt flertal sikrer erstatning til naboer til jernbanearbejder

Et meget bredt flertal i Folketinget har nu vedtaget ny lov, der giver mulighed for at give kompensation til naboer, der bliver berørt af natarbejde ved anlægsarbejde på jernbanen.

Togskinner i skovområde

Lille stigning i ladestandere i oktober

Nyt månedsnotat viser udviklingen i ladeinfrastrukturen og bestanden af el- og plugin-hybridbiler i Danmark.

Nærbilllede af en ladestander

Ansatte i transportsektoren kan bruge coronapas i stedet for mundbind

Reglerne for krav om mundbind eller visir for ansatte i bus, tog, færge og anden kollektiv transport samt indenrigsfly bliver nu justeret, så det fremover bliver muligt for den enkelte ansatte at blive undtaget kravet ved fremvisning af coronapas.

Bus, biler og metro ved Flintholm Station

Forsøg med fleksibel parkering skal give bedre plads til lastbiler

I 2022 sætter Vejdirektoratet et nyt forsøg i gang på en rasteplads i Midtjylland, hvor lastbiler får mulighed for at parkere mere fleksibelt, for at vurdere, om det kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringen på landets rastepladser.

Serviceskilt fra en rasteplads

Første tyske spadestik til Femern Bælt-forbindelsen

Transportminister Benny Engelbrecht og transportministeren i Slesvig-Holsten tog første spadestik på tysk side.

Der tages første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen på tysk side

Krav om mundbind i kollektiv transport og indenrigsfly

Efter godkendelse i Epidemiudvalget bliver der igen krav om mundbind eller visir i den kollektive transport og indenrigsfly samt krav om coronapas til køreundervisning og prøver.

S-tog på perron