Nyheder

Strategisk miljøvurdering af Lynetteholm bliver nu sat i gang

Der bliver nu sat gang i arbejdet med en strategisk miljøvurdering af den mulige videre udvikling af Lynetteholm. Det skal give en samlet vurdering af, hvordan byudvikling, cykelstier, metro og Østlig Ringvej påvirker miljøet.

Udsnit af kort, der viser Lynetteholmens placering

Nyt lovforslag: Bedre rammer for opladning af el-biler

I dag sendes et nyt lovforslag i høring om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Formålet med lovforslaget er at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere på offentlige arealer.

Få rådgivning om færgepuljen

Potentielle ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger kan nu søge information og rådgivning hos Kommunernes Landsforening eller COWI A/S.

Udsigten fra el-færgen Ellen

Stor interesse for statslig forsøgsordning med grønne hurtig-buslinjer og større byggeri langs linjerne

Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup og Gladsaxe Kommuner har indsendt ansøgninger til en statslig forsøgsordning, som åbner mulighed for at opføre større byggeri langs grønne hurtigbuslinjer (BRT-linjer) i hovedstadsområdet.

Luftfoto udover forstadsagtig bebyggelse

Tour de France får fem timer uden trafik på Storebælt

Om et år lukker Storebæltsbroen i fem timer for at give plads til verdens største cykelløb.

Biler på Storebæltsbroen.

Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner vil samle Danmark frem mod 2035

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om en historisk aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 mia. kroner, heraf nye projekter til 106 mia. kr. Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst.

Aftaleparterne præsenterer infrastrukturaftalen i Finansministeriets gård

Transportministeren afholder virtuel pressebriefing om infrastrukturplan

Transportminister Benny Engelbrecht afholder i dag kl. 13 til 14 virtuel pressebriefing i forbindelse med indgåelse af aftale om infrastrukturplan 2035.

54 færger er med i årets sommerpakke

Det bliver muligt for gående, cyklende og biler med handicapparkeringskort at rejse gratis med færger i hele landet henover sommeren – og lidt til.

Udsigten bagerst på færgen

Grøn omstilling for 475 millioner kroner

Pengene fra Grøn transportpulje I skal bruges på flere ladestandere, tilskud til grønne lastbiler, grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransporten og flere grønne indenrigsfærger.

Tankning af elbil i København

Lempelse af forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

Forbud mod at flyve til Danmark med passagerer uden en negativ coronatest lempes den 26. juni til kun at gælde for røde destinationer.

57 byer over hele landet: Her kan du gå til køreprøve fra 1. oktober

Antallet af steder, du kan gå til køreprøve til almindeligt kørekort, bliver fastholdt på samme niveau som hidtil, når Færdselsstyrelsen overtager prøveafviklingen fra Politiet.

Lastbil ses i sidespejlet

Forår med stor kundetilfredshed på Bornholmerfærgerne

Ny kundetilfredshedsundersøgelse viser, at passagererne har været overvejende tilfredse med deres rejse i forårets lavsæson

KatExpress

Trafikken nærmer sig normalen

Antallet af biler på vejene nærmer sig niveauet fra før corona kom til Danmark, men passagererne i den kollektive trafik kommer ikke lige så hurtigt tilbage.

Flintholm Station

Færgeselskaberne kan nu gøre klar til sommerpakken

Trafikstyrelsen har i dag sendt materialet om årets sommerpakkeinitiativ med gratis færgerejser til de deltagende færgeselskaber fra sidste års sommerpakke.

Udsigten bagerst på færgen

Restriktioner i den kollektive trafik lempes

Som led i den seneste aftale om genåbning er det besluttet, at kravet om mundbind fjernes for siddende passagerer og personale i den kollektive trafik. Der skal dog stadig bruges mundbind ved ud- og indstigning og for stående passagerer.

Passagerer på vej ind i S-tog

Regionale trafikselskaber får fuld kompensation for 2021

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at videreføre kompensationsmodellen for de regionale trafikselskaber for 2020, så den også vil gælde i år.

Busser i Aalborg

Indførsel af forbud mod belarusiske fly

På baggrund af den seneste hændelse, hvor belarusiske myndigheder tvang et kommercielt fly til at lande i Belarus, indføres der nu et flyve- og landingsforbud mod belarusiske fly i dansk luftrum

Billige rejser og gratis færger i sommerferien

Der er indgået politisk aftale om en sommer- og erhvervspakke for 2021. Den betyder blandt andet, at det igen i år bliver muligt at rejse billigt med kollektiv transport og gratis med færger.

Udsigten bagerst på færgen

Anlægslov for Lynetteholm vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for lov om anlæg af Lynetteholm, som bliver en ny halvø i Københavns havn. Arbejdet med øen begynder i år, og Lynetteholm vil i fremtiden blive en del af klimasikringen af hovedstaden.

Visualisering af den kommende Lynetteholm

Kommunal politisk forståelse om Lynetteholm

Transportministeriet, Københavns Kommune, 13 omegnskommuner og Frederiksberg Kommune indgår politisk forståelse om rammerne for udviklingen omkring Lynetteholm.