Nyheder

Mere trafik efter skoleåbning for de små

Genåbningen af skolerne for de mindste børn, samt vinterferie i dele af landet kan ses på personbiltrafikken, som både er steget generelt på vejene og over Storebælt i de seneste uger.

Tog og biler på Storebæltsbroen

Kontrolenhed mod social dumping har gennemført 28 kontroller

Der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår på statens arbejdspladser, og derfor oprettedes der i juni 2020 en kontrolenhed, der på uanmeldte kontrolbesøg skal sikre medarbejdernes vilkår. Enheden begyndte arbejdet i oktober og har ved årsskiftet gennemført 28 kontroller.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

VVM-undersøgelsen af den 3. Limfjordsforbindelse er opdateret

Vejdirektoratet har opdateret VVM-undersøgelsen af den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, og den viser blandt andet, at støjbelastningen hos naboerne til forbindelsen bliver mindre i forhold til beregningerne i den første VVM fra 2011.

Nedkørsel til Limfjordstunnelen

Undersøgelse af Øresundsperroner ved Ny Ellebjerg Station er færdig

Beslutningsgrundlag for Øresundsperroner og gangtunnel/gangbro ved Ny Ellebjerg Station er færdigt.

Foto af departementets skilt udenfor Frederiksholms Kanal 27F

Restriktioner i kollektiv transport og fly forlænges

Alle restriktioner og krav i den kollektive transport og ved flyrejser forlænges.

Flintholm Station

Passagerer til og fra Bornholm skal vise negativ coronatest

Den store genåbning af skoler, butikker og liberale erhverv på Bornholm bliver ledsaget af krav om test for rejsende, så smitten kan holdes nede.

KatExpress

Oplysninger fra luftfartsselskaber skal hjælpe med smitteopsporingen

Fra onsdag den 24. februar 2021 skal luftfartsselskaber tre timer efter ankomst til Danmark kunne videregive passageroplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aftale om 520 millioner kroner til fremme af cyklisme på plads

I december blev der i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten afsat 370 millioner kroner til cykelstier langs statsveje og 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelprojekter ved kommunale veje. Aftalepartierne er nu enige om at udmønte midler til 20 konkrete cykelprojekter på statsvejene samt at igangsætte puljen til kommunale projekter.

Cyklist på cykelsti i Nykøbing F

Færdselsstyrelsen i Ribe vokser med 50-70 medarbejdere

Færdselsstyrelsen bliver med overtagelse af hele kørekortområdet tre gange så stor, og hovedkontoret i Ribe skal ansætte en række nye medarbejdere.

Foto af Færdselsstyrelsens bygning i Ribe

Ballerup Kommune satser på grøn transport

I Ballerup Kommune skal busser og kommunale køretøjer erstattes med grønne alternativer. Det har kommunen forpligtet sig til ved at indgå en klimasamarbejdsaftale om kollektiv trafik med regeringen.

El-bus på Amager Fælled

To tredjedele blev væk fra den kollektive trafik i januar

I januar i år var der ca. 65 procent færre passagerer med den kollektive trafik i forhold til samme periode sidste år. Coronarestriktioner, ekstra afstand og meget hjemmearbejde ses tydeligt i busser og tog.

Flintholm Station

Kommune indgår forpligtende aftale om grøn transport med regeringen

Busser og kommunens egne biler skal være grønne. Det har Fredensborg Kommune forpligtet sig til i en ny aftale med regeringen.

El-bus på Amager Fælled

Flyveforbud fra De Forenede Arabiske Emirater ophæves

Med ikrafttrædelsen af krav om test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse i Danmark ophæver transportministeren nu det midlertidige stop for alle flyvninger De Forenede Arabiske Emirater.

Krav om test og 10 dages isolation ved indrejse i Danmark

Danmark indfører nu krav om test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse i Danmark for at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter. De nye regler gælder fra søndag den 7. februar 2021.

Fynske kommuner vil gøre den kollektive trafik grøn

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde og Langeland Kommune har indgået en klimaftale med FynBus og regeringen, hvor de forpligter sig på, at nye busser skal være klimavenlige.

El-bus på Amager Fælled

Den grænsekrydsende trafik ligger langt under normalen

Aktiviteten på veje og skinner er fortsat lav, og på Øresundsforbindelsen og over den dansk-tyske grænse er der mellem 60 og 65 procent færre, der krydser grænsen til vores nabolande i forhold til samme periode sidste år.

Ny rapport om omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af hvordan det ikke-elektrificerede statslige jernbanenet potentielt kan forberedes til batteritog i fremtiden.

Foto af togskinner

Fejl i teoretisk kvalifikationsprøve for chauffører

Færdselsstyrelsen har fundet fejl i et testsystem, der betyder, at for mange har fået et ”bestået” i den teoretiske prøve til taxi-kvalifikationskurset. Fejlen får ikke konsekvenser for chaufførerne.

Flertal vedtager ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger

Ny lov skærper krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for deres ansatte.

Udsnit af luftfoto over byområde

Flyvestop fra De Forenede Arabiske Emirater forlænges

Transportminister forlænger det midlertidige stop for alle flyvninger fra Dubai frem til ikrafttrædelse af testkrav ved indrejse i Danmark.