Arbejdet med at fjerne dansk jernbanes største flaskehals igangsættes

Som en del af Infrastrukturplan 2035 skal jernbanen ved Ringsted opgraderes for 1,6 mia. kr.

Danmarkskort med projekterne skitseret

22. december 2021

Der er afsat en økonomisk ramme på 1.635 millioner kroner til en løsning af den store flaskehals på jernbanen ved Ringsted.

I den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne besluttet at gennemføre en kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted.

Kapacitetsudvidelsen skal løse flaskehalsen ved Ringsted og sammen med hastighedsopgraderingen sikre hurtigere rejsetider og en mere punktlig togtrafik i Danmark. Det kommer til at tilgodese mange togpassagerer i landet og infrastrukturen designes bl.a. til at muliggøre en rejsetid på maksimalt én time mellem København og Odense. Dertil kommer, at kapaciteten udvides og dermed muliggøre en yderligere udvikling af togtrafikken i forbindelse med åbning af Femern Bælt-forbindelsen.

Der afholdes en offentlig høringsperiode i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen (VVM) i 2023.

Fakta

Kapacitetsudvidelsen skal sikres med en udfletningsløsning øst for Ringsted. Sammen med hastighedsopgraderingen har kapacitetsudvidelsen en økonomisk ramme på 1.635 millioner kroner. Derudover er der afsat 60 millioner kroner til en undersøgelse, der bl.a. omfatter en miljøkonsekvensvurdering.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

Venstre:
Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

Dansk Folkeparti
Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

Enhedslisten:
Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Nye Borgerlige
Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

Liberal Alliance
Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

Alternativet
Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

Kristendemokraterne
Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Læs kommissoriet

pdf

Kommissorium - Ringsted

0,11 MB Download