EASA finder ikke fejl i sagerne om løsrevne banelys i Københavns Lufthavn

EASA har undersøgt håndteringen af sagerne med de løsrevne banelys i Københavns Lufthavn og har fundet, at der ikke er anledning til at påpege problemer med håndteringen af sagen.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

17. december 2021

Transportministeren anmodede i foråret EASA om at undersøge Københavns Lufthavn og Trafikstyrelsens håndtering af hændelserne med de løsrevne banelys i 2018 og 2019. Dette er blevet meddelt Folketingets Transportudvalg.

- Det er vigtigt for mig at komme helt til bunds i sagen om banelys, og derfor bad jeg den uafhængige luftfartsorganisation EASA om at kigge på håndteringen af sagen. Jeg er derfor glad for, at EASA har vurderet at der ikke har været problemer med Trafikstyrelsens håndtering af hændelserne med de løsrevne banelys i 2018 og 2019, siger transportminister Benny Engelbrecht.

EASA er det europæiske agentur for luftfartssikkerhed og har blandt andet ansvaret for at føre tilsyn med de nationale luftfartssikkerhedsmyndigheder.

Oplysninger om EASA’s tilsyn er som udgangspunkt fortrolige indtil en tilsynssag endeligt er afsluttet og håndteringen af eventuelle fund er afsluttet. Idet der ikke er fundet problemer i relation til banelyssagen, er denne del af tilsynet såedes afsluttet.