Gå til hovedindhold

Færdselsstyrelsen klar med køreprøver

Fra i dag er det Færdselsstyrelsen, der er afvikler køreprøverne. Prøverne vil planmæssigt blive afviklet fra 57 byer over hele landet.

Indhold

  Fra i dag er det ikke længere politiet, men derimod personale fra Færdselsstyrelsen, der skal bedømme eleverne ved køreprøverne.

  Dermed er hele kørekortområdet nu samlet under Færdselsstyrelsen. Det besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige sidste år som en del af politiforliget.

  - Efter godt 10 måneders planlægning og hårdt arbejde er det fra i dag en sagkyndig fra Færdselsstyrelsen, der sidder i bilen ved den praktiske køreprøve. Det har længe været et ønske både fra et bredt udsnit af Folketingets partier og kørelærerne at få samlet kørekortområdet, og jeg er glad for, at vi nu er i gang, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Overdragelsen skete formelt den 1. oktober 2021, hvor Færdselsstyrelsen i Ribe overtog ansvaret og fik forøget deres medarbejderstyrke med ca. 300 årsværk. De fleste af de nye medarbejdere er spredt rundt på de nye adresser rundt i landet, hvor der fra i dag bliver afholdt køreprøver. Med de nye opgaver følger også en lang ventetid på køreprøver, som ikke mindst er vokset under coronakrisen.

  - Det giver rigtig god mening at samle kørekortområdet i Færdselsstyrelsen, så vi kan sætte ind der, hvor problemerne er størst, frem for at det er eleverne, der skal køre rundt i landet for at lede efter stedet med den korteste ventetid. Jeg er sikker på, at vi nok skal få moderniseret området, så der kan ydes en bedre service over for kørelærere og elever. Men det er også vigtigt at understrege, at det kommer til at tage tid, og det er partierne bag aftalen også bevidste om, så jeg håber, at alle vil vise tålmodighed, selvom jeg til fulde forstår frustrationen over at skulle vente på sit kørekort, siger Benny Engelbrecht.

  Med aftalen stiger gebyret for en køreprøve fra 600 kr. til 1000 kr., hvoraf de 200 kr. skal gå til finansieringen af den nødvendige opgradering af systemunderstøttelsen og nytilrettelæggelsen af opgaverne i Færdselsstyrelsen. De resterende 200 kr. går til medfinansiering af fastholdelsen af politifolk, der i dag er beskæftigede med færdselsopgaverne i politiet.

  Sammen med opgaverne på kørekortområdet vil også udstedelse af takografkort blive flyttet fra politiet til Færdselsstyrelsen, mens udstedelse af særtransporttilladelser vil blive flyttet fra politiet til Vejdirektoratet.

  Fakta

  Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige har som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 besluttet at ressortoverdrage en række af politiets færdselsopgaver til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet pr. 1. oktober 2021. Det gælder konkret følgende opgaver:

  Afvikling af køreprøver

  Afvikling af teori- og køreprøver for knallerter (undtagen lille knallert til personer under 18 år), motorcykler, personbiler, lastbiler og busser samt afvikling af vejledende helbredsmæssig køretest.

  Udstedelse og administration af kørekort

  Behandling af ansøgninger om kørekort foregår primært i kommunerne. Færdselsstyrelsen vil overtage ansvaret for selve udstedelsen og administrationen af kørekort. Politiet vil dog fortsat træffe afgørelse i en række kørekortsager med særlige problemstillinger, herunder f.eks. ved midlertidig inddragelse og frakendelse af førerretten.

  Udstedelse af takografkort

  Færdselsstyrelsen overtager opgaver forbundet med udstedelse af takografkort, som er et chipkort, som bruges til at registrere kørselsdata mv. i forbindelse med erhvervskørsel. Takografkort omfatter førerkort, virksomhedskort, værkstedskort og kontrolkort.

  Udstedelse af tilladelser til særtransporter

  Behandling af ansøgninger om tilladelser til særtransporter overdrages til Vejdirektoratet. Det gælder f.eks. kørsel hvor bestemmelserne om længde, bredde og højde skal fraviges.

  Opgaverne udføres i dag i politiet af ca. 300 årsværk. Størstedelen af disse er civilt ansatte og vil blive overflyttet til Færdselsstyrelsen, mens de politifolk, der i dag er beskæftigede med færdselsopgaverne forbliver i politiet med henblik på en styrkelse af politiets kapacitet. Færdselsstyrelsen har derfor skulle ansætte og uddanne op mod 90 nye prøvesagkyndige i forbindelse med ressortoverdragelsen.

  FAKTA – Her kan du gå til køreprøve:

  Fra i dag afvikler Færdselsstyrelsen alle køreprøver i Danmark. Der vil blive afviklet køreprøver i følgende 57 byer fordelt over hele landet:

  Assens
  Brønderslev
  Esbjerg
  Fredericia
  Frederikshavn
  Frederikssund
  Grenaa
  Grindsted
  Haderslev
  Hadsund
  Helsingør
  Herning
  Hillerød
  Hjørring
  Hobro
  Holbæk
  Holstebro
  Horsens
  Kalundborg
  Kolding
  København
  Køge
  Lemvig
  Løgstør
  Maribo
  Middelfart
  Nakskov
  Nyborg
  Nykøbing F
  Nykøbing M
  Næstved
  Odder
  Odense
  Randerts
  Ribe
  Ringkøbing
  Ringsted
  Roskilde
  Rønne
  Silkeborg
  Skagen
  Skanderborg
  Skive
  Skjern
  Slagelse
  Svendborg
  Sønderborg
  Thisted
  Tønder
  Varde
  Vejen
  Vejle
  Viborg
  Vordingborg
  Aabenraa
  Aalborg
  Aarhus