Nu igangsættes arbejdet med ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern

Undersøgelsen af ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern bliver nu igangsat som en del af Infrastrukturplan 2035.

Danmarkskort med projekterne skitseret

24. november 2021

Togdriften mellem Holstebro og Skjern via Vemb skal være grønnere. Det blev med Infrastrukturplan 2035 i sommer besluttet, at staten skal være med til at finansiere indkøbet af batteritog, der kan køre på den vestjyske jernbane samt etablere ladeinfrastruktur mellem Holstebro og Skjern. Parterne bag aftalen (S, V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, ALT og KD) er nu enige om den videre proces for undersøgelsen af selve ladeinfrastrukturen til batteritog på strækningen.

Med Infrastrukturplan 2035 er afsat 100 millioner kroner til at etablere ladeinfrastruktur mellem Holstebro og Skjern, så Midtjyske Jernbaners fremtidige batteritog kan køre på strækningen. Først skridt er at igangsætte en nærmere undersøgelse af den nødvendige ladeinfrastruktur, som i sidste ende forventes at skulle tages i brug i december 2024.

Sideløbende er Midtjyske Jernbaner i gang med udbud af syv batteritog, hvoraf der med Infrastrukturplan 2035 er afsat penge til, at staten finansierer de fire tog. Midtjyske Jernbaners kommende batteritog skal ud over strækningen mellem Holstebro og Skjern også køre på Lemvigbanen.

Erfaringerne med batteritog på strækningen mellem Holstebro og Skjern skal skabe et værdifuldt grundlag for det videre arbejde med udrulning af batteritog på øvrige strækninger.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

Venstre:
Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

Dansk Folkeparti
Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

Enhedslisten:
Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Nye Borgerlige
Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

Liberal Alliance
Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

Alternativet
Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

Kristendemokraterne
Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Læs kommissoriet

pdf

ommissorium for undersøgelse af ladeinfrastruktur på strækningen mellem Holstebro og Skjern

0,06 MB Download