Seks nye ladeparker giver 132 pladser til lynopladning af elbiler frem mod 2030

Med Infrastrukturplan 2035 afsatte partierne bag aftalen 500 millioner kroner til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet. De første 56 millioner kroner fra aftalen skal nu omdannes til arealer, hvor der etableres seks ladeparker, der samlet vil give 132 nye lynladepladser på Fyn og Sjælland frem mod 2030. De første 26 pladser med lynladestandere kan tages i brug allerede næste år.

Ladestander ved motorvej

29. oktober 2021

Den grønne omstilling af bilparken kræver en veludbygget ladeinfrastruktur, så elbilen kan klare turen uanset om den går fra Odsherred til Tønder eller Rødby til Hirtshals. Derfor afsatte regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti en halv milliard kroner til ladeinfrastruktur med Infrastrukturplan 2035 i juni. De første midler fra aftalen skal bruges på at etablere arealer, hvor private operatører af ladestandere efterfølgende opsætter og driver ladestandere på samme måde, som det i dag er tilfældet med tankstationer langs motorvejsnettet.

Parterne bag aftalen er enige om, hvor de første seks lynladeparker skal etableres:

  • Rønninge Nord og Syd på Fyn
  • Lillebælt Nord og Syd på Fyn
  • Tappernøje Øst og Vest på Sjælland

Der er i dag ladestandere på 35 rastepladser langs statsvejnettet. De første seks nye lynladeparker placeres på centrale dele af vejnettet og på rastepladser, hvor der ikke er ladestandere i dag. Der etableres ladeparker i begge retninger på de tre lokationer. Det er Vejdirektoratet, der har indstillet hvilke placeringer, der vil være relevant for placering af de første lynladeparker i 2022, og Vejdirektoratet skal de kommende år anlægge i alt op mod 50 lynladeparker langs statsvejnettet i alle dele landet. De første seks anlægges i 2022 og forventes fuldt udbygget frem mod 2030 med 132 ladepladser. I 2022 mødes forligskredsen igen for at beslutte, hvor de næste ladeparker skal placeres. Her er der allerede nu kig på række placeringer primært i Jylland.

Fakta

Anlæg af ladeparker foregår i flere etaper, som blandt andet indebærer den fysiske anlæggelse af pladserne, fremføring af elkabler og udbud af opsætningen og driften af ladestanderne.

Nu, hvor der er enighed om placeringen af ladeparkerne, er næste skridt et udbud af opsætning og drift af ladestanderne. Det er Vejdirektoratet der står for udbudsprocessen.

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 har med beslutningen om placering af seks ladeparker udmøntet de første 56 millioner kroner fra puljen til ladeinfrastruktur fra planen.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

Venstre:
Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

Dansk Folkeparti
Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Nye Borgerlige
Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

Liberal Alliance
Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

Kristendemokraterne
Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Se kort over placering af eksisterende og kommende ladeparker

jpg

Kort med fordeling af ladestandere

1,1 MB Download