Gå til hovedindhold

2022

79 resultater

Ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler er nedsat

05. jul 2022

Nyhed

Ligestillingsministeren og social- og ældreministeren har nedsat en ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler.

Barn, der sidder i ladcykel på en villavej.

Etablering af luftkontrolcentral i Grønland

01. jul 2022

Nyhed

Efter ønske fra Naalakkersuisut, har regeringen truffet beslutning om at arbejde for etableringen af en ny luftkontrolcentral i Grønland. Kontrolcentralen vil forventeligt kunne styre lufttrafikken over Grønland fra år 2031.

Hav med isflager med et udsnit af undersiden af et fly.

Få rådgivning om færgepulje II

01. jul 2022

Nyhed

Potentielle ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger II kan nu søge rådgivning hos COWI A/S.

Skumsprøjt set fra bagenden af en færge

Puljemidler udmøntes til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport

30. jun 2022

Nyhed

45,9 millioner kroner gives nu i støtte til udvikling af grøn tank- og ladeinfrastruktur til eksempelvis taxier, lastbiler og busser.

Gasdrevet skraldebil tanker ved en tankstation.

Danmark modtager 4,4 mia. i EU-støtte til fem danske infrastrukturprojekter

30. jun 2022

Nyhed

EU’s medlemslande har på et møde den 21. juni 2022 godkendt Europa-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. For Danmarks vedkommende tildeles der støtte til fem infrastrukturprojekter med et samlet støttebeløb på 4,4 mia. kr.

Femern-byggepladsen i Rødbyhavn, juni 2022

43,5 millioner kroner på vej til bedre trafiksikkerhed

30. jun 2022

Nyhed

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har besluttet at afsætte i alt 43,5 millioner kroner til trafikale forbedringer på kommunevejnettet. Udmøntningen finder sted i 2023.

Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Styrket cykelsamarbejde med kommuner og regioner skal øge hverdagscyklingen

30. jun 2022

Nyhed

Nye cykelsamarbejdsaftaler skal sikre, at ambitionerne om flere cykelture bliver indfriet.

Trængsel af cyklister på cykelstien ved Søtorvet i København

Evaluering af forsøgsordning med selvkørende motorkøretøjer er færdig

27. jun 2022

Nyhed

For fem år siden trådte færdselslovens regler om forsøgsordning med selvkørende motorkøretøjer i kraft. Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har udarbejdet en evaluering af ordningen. I evalueringen anbefaler Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, at den nuværende forsøgsordning i det store hele fortsættes med tilpasninger. Evalueringen skal danne grundlag for videre drøftelser af fremtiden for udvikling for selvkørende motorkøretøjer i Danmark.

Hvid personbil, der kører på en vej

Tour de France giver svære trafikdage

27. jun 2022

Nyhed

Den 2. juli lukker Storebæltsbroen i fem timer, og der må forventes kø og meget lange rejsetider. Derfor bør man, hvis muligt, vælge alternative ruter eller rejsedage. Den 1. juli skal man være opmærksom i hovedstaden, 2. juli på Østsjælland/Storebæltsbroen og 3. juli i Syddanmark.

Østbroen over Storebælt

Ny CO2-differentieret og kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

24. jun 2022

Nyhed

Fra 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder. Det er regeringen og et flertal i Folketinget netop blevet enige om. Aftalen er endnu et skridt på vejen til at realisere målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030.