Gå til hovedindhold

Kritik fra Havarikommissionen

DB Cargo får kritik for at se stort på sikkerheden forud for hændelse på Storebælt for et år siden, hvor Havarikommissionen konkluderer, at det kunne være gået meget galt. Der var ingen, der kom til skade i forbindelse med hændelsen. Trafikstyrelsen får også kritik for ikke at gribe ind.

Indhold

  Havarikommissionen har netop afleveret sin endelige rapport om hændelsen på Storebæltsbroen for et år siden, hvor en trailer var tæt på at falde af et godstog.

  Konklusionen er, at den type låse, som togvognen kørte med, var lavet på en måde, så den reelt ikke holdt traileren fast ved et lodret træk. Det vidste DB Cargo, men fortsatte alligevel med at bruge vogne med den pågældende lås indtil hændelsen for et år siden.

  - Sikkerhed skal være absolut første prioritet, når man kører gods på jernbanen. Derfor er det helt uacceptabelt, at DB Cargo ikke stoppede al kørsel med de låse, som de vidste ikke holdt traileren fast. Den meget grundige rapport fra Havarikommissionen viser, at det kunne være gået rigtig galt. Derfor er jeg også optaget af, at der bliver holdt fast i de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der er indført, og som fortsat gælder, for der er brug for, at vi går med livrem og seler. Passagererne skal kunne være helt trygge, når de kører over Storebælt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Havarikommissionens rapport beskriver også, at DB Cargo indberettede problemet til den uafhængige sikkerhedsmyndighed i Trafikstyrelsen. Her blev der oprettet en tilsynssag, men selvom Trafikstyrelsen spurgte ind til sagen, endte styrelsen med at acceptere forklaringen fra DB Cargo om, at låsen var godkendt. Det giver også kritik fra Havarikommissionen.

  - Havarikommissionens klare vurdering er, at Trafikstyrelsen ikke har gjort deres job ordentligt i den her sag. Derfor har jeg bedt om, at der bliver lavet en kritisk gennemgang af Trafikstyrelsens håndtering af sagen, så jeg kan vurdere, hvor det er gået galt. Trafikstyrelsen er en uafhængig myndighed, men jeg skal som minister have tillid til, at de løfter deres opgave, og den tillid har lidt et knæk med den her sag. Derfor vil ministeriet også meget nøje gennemgå, hvordan Trafikstyrelsen følger op på anbefalingerne fra Havarikommissionen, og hvad styrelsen vil gøre for at føre et mere grundigt tilsyn fremadrettet. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at myndighederne er knivskarpe, når det kommer til sikkerhed, og jeg håber også, at DB Cargo vil behandle rapporten med samme alvor, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Da vognene anvendes i hele Europa, har sagen også relevans for trafiksikkerheden på de europæiske jernbaner uden for Danmark. Havarikommissionen har anbefalet, at det Europæiske Jernbaneagentur ERA sikrer, at der kommer krav til, at låsene på togvogne har tilstrækkelig fastholdelseskraft.

  Havarikommissionen har tre anbefalinger i deres rapport

  1. Det europæiske jernbaneagentur ERA sikrer entydige krav til sikring af vertikal fastholdelse af sættevognstrailere læsset på lommevogne.
  2. Trafikstyrelsen sikrer, at DB Cargos sikkerhedsledelsessystem, i lyset af den aktuelle og de i rapporten omtalte forudgående hændelser, i tilstrækkelig grad sikrer, at relevante risici er identificeret, og barrierer er dækkende for driften. Sikkerhedsledelsessystemet bør ligeledes sikre, at erfaringer fra hændelseshåndtering og håndtering af periodiske hændelser/trends, som eksempelvis fastgørelse af gods og behandling af hændelser i den forbindelse, indgår i den løbende vurdering af det samlede risikobillede.
  3. Trafikstyrelsen i sin varetagelse af opgaven som sikkerhedsmyndighed sikrer, at potentielt jernbanesikkerhedskritisk dokumentation forelagt Trafikstyrelsen er fyldestgørende, så dokumentationen også omfatter sikkerhedskritiske risici.

  Baggrund: Allerede trufne foranstaltninger

  Trafikstyrelsen udstedte den 14-01-2021 et straksforbud mod kørsel med sættevognstrailere på lommevogne over Storebælt.

  Den 22-01-2021 udstedte Trafikstyrelsen, på baggrund at Havarikommissionens test, et landsdækkende forbud mod al kørsel med sættevognstrailere.

  Det landsdækkende forbud blev senere erstattet af påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger for kørsel med sættevognstrailere på lommevogne. Det gældende påbud i sin helhed kan findes via linket nedenfor.

  Tiltagene gælder fortsat sammen med de tidligere indførte skærpede vilkår til godstogenes hastighed i forhold til vindforholdene på Storebælt.