Aftale om midlertidig forlængelse af befordringspligten på postområdet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om Midlertidig forlængelse af befordringspligten på postområdet.

Aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger.

Aftale om justering af taxiloven m.v.

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om at ændre taxiloven i henhold til nedenstående.

Aftale om Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020.

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Aftale mellem Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening.

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke.

Aftale om justering af luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af luftfartspakke

Aftale om justering af Luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Justering af Luftfartspakke.

Aftale om luftfartspakke

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Luftfartspakke