Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Aftale mellem Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening.

08. januar 2021

Læs aftaletekst og bilag

pdf

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

0,09 MB Download
pdf

Bilag 1. Status på indfrielse af effektiviseringsaftalen 2014-2020

0,08 MB Download
pdf

Bilag 2. Beskrivelse af benchmarkmodel for driftsudgifter

0,06 MB Download
pdf

Bilag 3. Beskrivelse af effektiviseringsaftalens baselinemodel

0,07 MB Download
pdf

Bilag 4. Initiativer til effektivisering af indkøbsområdet

0,08 MB Download
pdf

Bilag 5. Rentable energireduktioner i den almene boligsektor

0,1 MB Download