Varebilsulykker - Temarapport nr. 17

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har udarbejdet rapporten.

Færgeanalyse - Grøn omstilling af danske indenrigsfærger

Analysen er udarbejdet af Cowi.

Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035

Regeringens udspil til fremtidens transport.

Ladestander med elbus og biler i baggrunden

Biodiversitetsanalyse

Analysen er udført af Banedanmark.

Departementets årsrapport 2020

Transport- og Boligministeriets departements finansielle regnskab for 2020.

Forslag til udbygning af Hillerødmotorvejen M3-O4

Fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4. Udført af Vejdirektoratet.

Årsrapport 2020 - Kontrolenheden for Arbejdsklausuler

Beslutningsgrundlag for Øresundsperroner og gangtunnel/gangbro ved Ny Ellebjerg

Banedanmark har udarbejdet beslutningsgrundlaget.

Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Undersøgelsen er lavet af Banedanmark.

Opdatering af VVM-undersøgelse af Frederikssundmotorvejen

Rapporten er lavet af Vejdirektoratet.

Beslutningsgrundlag - Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted

Beslutningsgrundlaget er udarbejdet af Banedanmark.

Redegørelse vedr. hændelse på Storebælt den 13. januar 2021

Redegørelsen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Anlægsstatus 2. halvår 2020

Status for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område 2. halvår 2020.

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune, Holbæk Kommune, Esbjerg Kommune og Frederiksberg Kommune med flere.

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Danske Regioner

Evaluering af moderniseringen af taxiloven

Liste over ghettoområder pr. 1. december 2020

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Højsæson 2020

Kundetilfredshedsundersøgelsen er udført af Analyse Danmark. Målingen er en del af Transport- og Boligministeriets kontraktopfølgning med Molslinjen A/S.

Trafikkøbsrapport 2019

Trafikkøbsrapport 2019 indeholder nøgletal for de to jernbanekontrakter, Transport- og Boligministeriet har indgået med henholdsvis DSB og Arriva Tog A/S. Rapporten skal, jf. PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Anlægsstatus 1. halvår 2020

Status for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område 1. halvår 2020.