Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Rapporten er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

01. august 2012

Filer

pdf

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

1,47 MB Download