DSB-trafikkontrakt

Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

13. maj 2015

Kontrakter

pdf

DSB-trafikkontrakt

32,55 MB Download
pdf

DSB: Tillægskontrakt 1

3,16 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 2 - Registreringsstationer

0,5 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 3 - Køreplan for 2016

0,34 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 4 - Nyt signal- og togkontrolsystem (CBTC) på S-bane

0,11 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 5 - Effektiviseringsmål og takststigningsloft

0,56 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 6 - Togtrafik over Øresund ved svensk krav om id-kontrol

0,24 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 7 om Passagerpulsen

0,45 MB Download
pdf

Bilag 1 til Tillægskontrakt 7 om Passagerpulsen

0,1 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 8 Rapporteringskrav

0,22 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 9 Trafikale forhold

0,15 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 10 - Køreplan for 2017

0,29 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 11 - ændringer i takststrukturen i Danmark

0,19 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 12 - overdragelse af trafik i Nordjylland

0,23 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 13 - parkeringspladser ved Sorø Station

0,17 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 14: Procedure for køreplanforslag

0,18 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 15 - Køb af 12 leasede Desiro-togsæt

0,2 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 16 - Køreplan for 2018

0,31 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 17 - Indstilling af IC Bornholm

0,17 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 18 - Takstforslag

0,14 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 19 - Betingelser for reduktion af DSB's kontraktbetaling

0,25 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 20 - Diverse forhold

0,23 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 21 - Genudbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

0,16 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 22 - Køreplan for 2019 m.m.

1,29 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 23 - Finansiering af 67 dobbeltdækkervogne m.m.

0,91 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 24 - kundetilfredshedsmålinger og diverse andre forhold

0,76 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 25 - Kompensation til DSB i forbindelse med nyt signal- og togkontrolsystem (ERTMS) på fjernbanen

0,58 MB Download
pdf

Bilag 1: Udbetaling af kompensation til DSB

0,1 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 26 - Bortfald af DSB’s forpligtelse til at betjene Struer-Thisted i K20

0,62 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 27 - Regulering af kontraktbetaling til DSB som følge af genudbuddet i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen

0,68 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 28 - Modernisering af stationstoiletter

0,22 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 29 - DSB’s køreplan for 2020

0,46 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 30 - Krav til punktlighed i 2020

0,24 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 31 - Den administrative systemplatform

0,19 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 32 - Installation af ombordudstyr i ET-togsæt

0,23 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 33 - Tilgængelighedsdatabase

0,21 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 34 - Overdragelse af trafik på strækningen Roskilde-Køge

0,21 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 35 - Initiativer vedrørende ”Rejs i Danmark”

0,23 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 36 - DSB's køreplan for 2021 (K21 og S21)

0,23 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 36 - DSB's køreplan for 2021 (K21 og S21) - scannet pdf med underskrifter

0,56 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 37 - Krav til punktlighed i 2021

0,12 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 37 - Krav til kundepunktlighed i 2021 - scannet pdf med underskrifter

0,22 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 38 - Model for potentiel øget kontraktbetaling i 2021 som følge af COVID-19

0,09 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 38 - Model for potentiel øget kontraktbetaling i 2021 som følge af COVID-19 - scannet pdf med underskrifter

0,27 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 39 - Regulering af DSB’s kontraktbetaling som følge af ophævelse af Dobbeltfaktormodellen

0,15 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 39 - Regulering af DSB’s kontraktbetaling som følge af ophævelse af Dobbeltfaktormodellen - scannet pdf med underskrifter

0,21 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 40 - Ophør af P-puljen

0,12 MB Download

Tillægskontrakt 40 - Ophør af P-puljen - scannet pdf med underskrifter

0 MB Download