Gå til hovedindhold

Erfaringer med indbrudsforebyggelse i Holland, England, Sverige og Danmark

Rapportens formål er at belyse indbrudsforebyggende tiltag, der er særligt effektive og relevante for den almene boligsektor i Danmark.

Indhold

    Undersøgelsen er en afdækning af de tiltag, der er brugt til indbrudsforebyggelse i Holland, England (og Wales), Sverige og Danmark. Undersøgelsens fokus er på de indbrudsforebyggende tiltag, der omhandler private hjem, herunder tiltag i boligen, bygningens design og forebyggelse i de arealer, der er tilknyttet boligområderne.

    Undersøgelsen viser overordnet, at der er stor forskel på, hvordan myndighederne i de fire lande har valgt at gennemføre tiltag om indbrudsforebyggelse.

    I undersøgelsen konkluderes det bl.a., at sikring af døre og vinduer er det bedste udgangspunkt til at sikre sig mod indbrud, men at problemet med indbrud ikke alene løses med skalsikring. Emner som samarbejde mellem lokale aktører, beboerinvolvering, oplysning om indbrudsforebyggelse, nabohjælpsordninger og målrettede indsatser baseret på analyse af de aktuelle indbrud går igen og har vist gode resultater i de fire undersøgte lande.