Togkontrakt i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen

Kontrakten med Arriva løber fra 2020 til 2028.

08. april 2019

Kontrakt og tillægskontrakter

pdf

Hovedkontrakt - Passagertrafik udført som offentlig service i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen

30,1 MB Download
pdf

Appendiks 1 Skabelon til støtteerklæring

1,17 MB Download
pdf

Bilag 1 Definitioner

5,3 MB Download
pdf

Bilag 2 Trafik

8,41 MB Download
pdf

Bilag 2 Appendiks 2.1 Trafikeringsomfang basis

4,17 MB Download
pdf

Bilag 2 Appendiks 2.2 Trafikeringsomfang optioner

1,67 MB Download
pdf

Bilag 3 Materiel og infrastruktur

11,01 MB Download
pdf

Bilag 4 Overdragelse af materiel

8,51 MB Download
pdf

Bilag 4 Appendiks 4.1 Aftale om overdragelse af rullende materiel ny

9,26 MB Download
pdf

Bilag 4 Appendiks 4.2 Aftale om overdragelse af rullende materiel

8,17 MB Download
pdf

Bilag 4 Appendiks 4.3 Aftale om overdragelse af rullende materiel

15,94 MB Download
pdf

Bilag 4 Appendiks 4.4 Aftale om overdragelse af rullende materiel

8,33 MB Download
pdf

Bilag 5 Stationer

3,11 MB Download
pdf

Bilag 6 Personale

3,36 MB Download
pdf

Bilag 7 Salg, indtægter og takster

10,43 MB Download
pdf

Bilag 8 Passagerservice

9,11 MB Download
pdf

Bilag 9 Servicemål

12,32 MB Download
pdf

Bilag 10 Forberedelsesperioden

7,23 MB Download
pdf

Bilag 11 Organisation, samarbejde og rapportering

6,32 MB Download
pdf

Bilag 12 Ophør

3,73 MB Download
pdf

Bilag 13 Tilbudsliste

6,91 MB Download
pdf

Bilag 14 Skabelon til anfordringsgaranti

2,83 MB Download
pdf

Bilag 15 Skabelon til tilbudsbrev

1,6 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 1 - Kundetilfredshedsmålinger

0,57 MB Download
pdf

Bilag 1 til Tillægskontrakt 1

1 MB Download
pdf

Aftale om overdragelse af togtrafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Skjern og Holstebro via Vemb

0,23 MB Download
pdf

Aftale om overdragelse af togtrafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Skjern og Holstebro via Vemb - scannet pdf med underskrifter

0,27 MB Download
pdf

Bilag 1 til aftalen om overdragelse af togtrafikkøberansvaret

0,25 MB Download
pdf

Bilag 1.10 til aftalen om overdragelse af togtrafikkøberansvaret

0,09 MB Download
pdf

Tillægsaftale 1 om ændring af Aftale om overdragelse af togtrafikkøberansvar

0,26 MB Download
pdf

Tillægsaftale 1 om ændring af Aftale om overdragelse af trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Skjern og Holstebro via Vemb - scannet pdf med underskrifter

1,79 MB Download
pdf

Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Aftale om overdragelse af rullende materiel

0,25 MB Download
pdf

Bilag 1 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Oversigt over de omfattede togsæt

0,02 MB Download
pdf

Bilag 2 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Dokumentation

0,09 MB Download
pdf

Bilag 6 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Uddrag af relevante dele af Sælgers kontrakter med Sælgers sælgere - scannet pdf

1,16 MB Download
pdf

Bilag 7 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Leveringssted

0,04 MB Download
pdf

Bilag 9 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Beskrivelse af vedligeholdelsesmæssig stand på leveringstidspunktet

0,21 MB Download
pdf

Bilag 10, del 1, til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Dokumentation for udsyn af Desiro MQ 41xx.

0,47 MB Download
pdf

Bilag 10, del 2, til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Notat om udsynsproces ifm. overdragelse af MQ til Arriva

0,46 MB Download
pdf

Bilag 12 til Bilag 1 til Tillægsaftale 1 - Samarbejdsaftale om mobilrepeatere i tog - scannet pdf

1,38 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 2 - Betjening af Hjallese Station indtil åbningen af det nye Odense Universitetshospital

0,21 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 2 - Betjening af Hjallese og Odense Sygehus Stationer indtil åbningen af det nye Odense Universitetshospital - scannet pdf med underskrifter

0,44 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 3 - Halvtimesdrift i Svejbæk og ekstra REX-stop mellem Silkeborg og Herning i K21

0,26 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 3 - Halvtimesdrift i Svejbæk og ekstra REX-stop mellem Silkeborg og Herning i K21 - scannet pdf med underskrifter

7,6 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 4 - Handicapassistance

0,16 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 4 - Handicapassistance - scannet pdf med underskrifter

1,65 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 5 - Betjening af Gødstrup Station

0,11 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 5 - Betjening af Gødstrup Station - scannet pdf med underskrifter

4,11 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 6 - Model for potentiel øget kontraktbetaling i 2021 som følge af COVID-19

0,1 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 6 - Model for potentiel øget kontraktbetaling i 2021 som følge af COVID-19 - scannet pdf med underskrifter

0,41 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 7 - Tilpasning af betjeningskravene i forbindelse med flere morgenafgange mellem Vejle og Herning

0,21 MB Download
pdf

Tillægskontrakt 7 - Tilpasning af betjeningskravene i forbindelse med flere morgenafgange mellem Vejle og Herning - scannet pdf med underskrifter

0,63 MB Download