Gå til hovedindhold

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af etablering af tunnel under Marselis Boulevard

Det fremgår af aftalen, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af etablering af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus. Der er desuden afsat en ramme på 2,7 mia. kr. til efterfølgende anlæg.

Indhold