Krav om coronapas og mundbind eller visir på køreskoler og til køreprøver

Den 29. november 2021 blev der indført krav om coronapas på kørekortområdet. Fra den 19. december 2021 kl. 08.00 indføres der ligeledes krav om mundbind eller visir.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro
Foto: René Strandbygaard

19. december 2021

Fra den 19. december 2021 kl. 08.00 er der krav om coronapas samt krav om brug af mundbind eller visir på køreskoler og til køreprøver.

Krav om coronapas betyder, at man ved ophold på køreskolen til f.eks. teoriundervisning skal fremvise et gyldigt coronapas, og det samme vil gøre sig gældende i forhold til den praktiske køreundervisning i bilen og til selve afviklingen af køreprøver.

Krav om brug af mundbind eller visir gælder ligeledes på kørekortområdet. Kravet betyder, at der skal bæres mundbind eller visir ved ophold på køreskolen, til teoriundervisning, til praktisk køreundervisning og til selve køreprøven. De almindelig undtagelsesmuligheder gælder, ligesom mundbindet også kan fjernes, idet man sidder ned til teoriundervisningen og ved teoriprøven. Reglerne er de samme som dem, der gjaldt på området sidste vinter og i foråret.

Såfremt man ikke kan fremvise gyldigt coronapas og efterlever kravet om brug af mundbind eller visir, vil man kunne blive bortvist fra stedet, ligesom man vil kunne blive afvist ved køreprøven.