Hvis du rejser med kollektiv transport til lands

Information og gode råd fra Transportministeriet til passagerer, der rejser med bus, tog, metro med mere.

Bus, biler og metro ved Flintholm Station
Foto: Ulrik Jantzen

08. juli 2021

Fra 14. juni 2021 er det et krav, at alle passagerer og ansatte i den kollektive trafik skal bære mundbind når de ikke sidder ned.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånd-desinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

Der er fortsat krav om pladsbillet hos DSB på InterCity-, InterCityLyn-tog og regionaltog. Læs eventuelt mere på DSB's hjemmeside.

Transportministeriet har bedt transportvirksomhederne om ved forskellige tiltag at understøtte, at passagerer så vidt muligt kan holde afstand, selvom der med den gradvise genåbning vil komme flere passagerer i den kollektive transport. Det anbefales, at folk, der rejser sammen med nære kontakter, vælger sæder ved siden af hinanden. Det giver mere plads mellem rejsende, der ikke kender hinanden.

Råd og opfordringer til dig, der rejser med kollektiv transport

Nedenstående råd og opfordringer til de rejsende i den kollektive transport har til hensigt at begrænse smittespredningen i samfundet.

1. Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport

Fra 14. juni 2021 er der krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik, når passageren eller den ansatte ikke sidder ned.

2. Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den kollektive transport.

3. Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagerne i den kollektive transport normalt komme ud for at skulle stå tæt, fx i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

4. Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

5. Husk den gode håndhygiejne

Når du rejser med kollektiv transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus/COVID-19. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller vådservietter på rejsen.

6. Rejs ikke med kollektiv transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med kollektive transportmidler.

 

Vejledning: Spørgsmål og svar for passagerer om kravet om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik

1. Hvor længe gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 1. september 2021.

Fra den 14. juni 2021 gælder kravet ikke for passagerer og ansatte, som sidder ned.

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:

  • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
  • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser.
  • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
  • Alle færger i dansk farvand

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord i den kollektive trafik, og når man ikke sidder ned samt ved afstigning.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

3. Hvilken slags mundbind eller visir må jeg bruge?

Ved et mundbind forstås et engangsmundbind eller et stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet.

Hvis du anvender et stofmundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du anvender et trelags mundbind
Du kan også bruge visir. Ved visir forstås skærme af plastic, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet, eller visirer, der kun dækker næse og mund (ikke øjnene), og som ikke er tætsluttende omkring ansigtet (halvvisirer).

4. Hvem er undtaget for kravet?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for børn under 12 år.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

  • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
  • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
  • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.

5. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med kollektiv trafik til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe den kollektive trafik bevæger sig i Danmark, og du ikke sidder ned. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af busselskabet.

Det samme gælder for togtrafik og færger mv.

Ved færgetrafik gælder kravet om mundbind eller visir, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det.

6. Kan jeg få en bøde, hvis jeg ikke har mundbind eller visir på?

Nej. Du kan ikke få en bøde for ikke at have mundbind eller visir på.

Transportvirksomhederne er forpligtede til at indskrive kravet om mundbind i deres rejseregler, ordensregler eller lignende og til at håndhæve kravet.

Det betyder, at du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

7. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig i et kollektivt transportmiddel eller på en station mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

• Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
• Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
• Under samtale med personer, der mundaflæser.
• Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
• Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

Mundbind eller visir kan ligeledes fjernes, når man sidder ned i den kollektive trafik, eller når man befinder sig på et udendørsareal; herunder på en færge.

8. Må jeg spise og drikke i kollektiv trafik?

Det er trafikvirksomheden, der bestemmer, om du må indtage mad og drikke i deres transportmidler.
Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir. Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.

9. Hvad gælder for færger inkl. udendørsarealer, fx et soldæk?

De danske færger lig al øvrig kollektiv trafik i Danmark er omfattet af anbefalingerne om at begrænse antallet af passagerer i den kollektive transport for at reducere risikoen for smitte med COVID-19. I praksis varierer forholdene; ikke mindst på færger, som kan være meget forskelligt indrettet. Det er op til transportørerne at sikre, at anbefalingerne om afstand og hygiejne bliver efterlevet - samtidig med at den nødvendige drift opretholdes.

Passagerer skal anvende mundbind eller visir alle steder indendørs på færgen når de ikke sidder ned, undtagen hvis de befinder sig i eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller fx i deres egen aflukkede kahyt.

Fra den 14. juni 2021 gælder kravet om mundbind eller visir ikke på udendørs arealer på færger.

10. Kan jeg få min billet refunderet, hvis jeg bliver afvist på grund af manglende mundbind?

Trafikvirksomhedens egne rejseregler afgør, om du kan få din billet refunderet.