Tema

Færgekontrakter

Transportministeriet har til opgave at foretage udbud og opfølgning på statens kontrakter vedr. færgedrift.

Læs mere