Ladestander med elbus og biler i baggrunden
Tema

Klimasamarbejde mellem stat, kommuner og regioner fremmer den grønne omstilling

Klimasamarbejdsaftaler mellem staten og kommuner og regioner om grøn kollektiv trafik og grøn omstilling af transporten betyder færre osende dieselbusser på vejene og bedre lovgivningsmæssige rammer for grønne beslutninger i landets kommuner og regioner.

Læs artiklen

Indvielse af CO2-neutrale skraldebiler i Esbjerg Kommune

Transportminister Benny Engelbrecht var med til at indvie CO2-neutrale skraldebiler i Esbjerg Kommune. De kører blandt andet på biogas produceret af en del af det affald, de indsamler. Og så giver de et bedre arbejdsmiljø. Godt for klimaet og godt for medarbejderne.