Visualisering af den kommende Lynetteholm
Temaartikel

Lynetteholm

Lynetteholm bliver en ny halvø i København, der anlægges med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstaden, og som bidrager til at stormflodssikre København fra nord.

Læs artiklen