Arbejdsplan og litteraturliste

Nedenfor kan man danne sig et indtryk af strukturen for ekspertgruppens arbejde og de emner, der arbejdes med.

04. september 2017

Møde 1 (15. august 2017)

• Plan for arbejdet
• Kapitel 2 – Megatrends og nybrud
• Kapitel 3 – Metodetilgang

Workshop (21. september 2017)

• Intro om nye transportteknologier og forretningsmodeller
• Tre parallelsessioner med temaer:

Gruppe A: Kampen om pladsen
Gruppe B: Mobilitet for alle
Gruppe C: Nye forretningsmodeller for gods- og varetransporten
• Gruppearbejdet opdeles i to:

Del I: Effekterne af nye teknologier og forretningsmodeller
Del II: Anbefalinger til de kommende års transportpolitik
Møde 2 (28. september 2017)

• Opfølgning på workshop
• Kapitel 3 – Metodetilgang
• Kapitel 4 – Automatisering

Møde 3 (12. oktober 2017)

• Kapitel 4 – Automatisering
• Eksternt oplæg v./ Vejdirektoratet om signaloptimering og trafikstyring

Møde 4 (31. oktober 2017)

• Eksternt oplæg v./ FDM om automatisering og nye forretningsmodeller
• Eksternt oplæg v./ Vejdirektoratet om digitalisering og connectivity

Møde 5 (17. november 2017)

• Kapitel 5 – Digitalisering
• Kapitel 6 – Nye forretningsmodeller
• Kapitel 2 – Megatrends og nybrud
• Kapitel 4 – Automatisering

Møde 6 (4. december 2017)

• Kapitel 5 – Digitalisering
• Kapitel 6 – Nye forretningsmodeller
• Kapitel 7 – Det samlede billede
• Format for anbefalinger

Møde 7 (18. december 2017)

• Kapitel 1 – Hovedkonklusioner og anbefalinger
• Kapitel 7 – Det samlede billede
• Resten af brutto-rapport
• Oplæg til layout for kondenseret rapport

Møde 8 (10. januar 2018)

• Kapitel 1 - Hovedkonklusioner og anbefalinger
• Kondenseret rapport

Konference (13. marts 2018)

Se også litteraturlisten

pdf

Litteraturliste - Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden

6,87 MB Download