Tema

Undersøgelser af transportinfrastrukturprojekter

Der gennemføres løbende undersøgelser af nye infrastrukturprojekter på transportområdet, og Transportministeriet har udarbejdet en samlet oversigt over de undersøgte infrastrukturprojekter. Oversigten omfatter infrastrukturprojekter, der er blevet undersøgt af Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Banedanmark samt Sund og Bælt A/S inden for de seneste 10 år.

Læs artiklen

Undersøgte baneprojekter

Oversigten omfatter: Baneprojekter vedtaget ved anlægslov, baneprojekter med VVM-undersøgelser, baneprojekter med forundersøgelser og baneprojekter med strategisk analyse eller screening.

pdf

Undersøgte Baneprojekter 2018

0,1 MB Download

Undersøgte bro- og tunnelprojekter

Oversigten omfatter: Bro- og tunnelprojekter vedtaget ved anlægslov, bro- og tunnelprojekter med VVM-undersøgelser, bro- og tunnelprojekter med beslutningsgrundlag i form af forundersøgelse eller beslutning herom og screeninger eller strategiske analyser.

pdf

Undersøgte bro- og tunnelprojekter 2018

0,07 MB Download

Undersøgte vejprojekter

Oversigten omfatter: Vejprojekter med vedtaget anlægslov, vejprojekter med beslutningsgrundlag i form af VVM-undersøgelse eller beslutning herom, vejprojekter med beslutningsgrundlag i form af forundersøgelse eller beslutning herom og screeninger eller strategiske analyser.

pdf

Undersøgte vejprojekter 2018

0,09 MB Download