Lastbil ved grænsen i Padborg
Tema

Vejpakken

I maj 2017 fremsatte Europa-Kommissionen en række forslag i den første Vejpakke. Vejpakken indeholder forslag til ændring af en række centrale regelsæt på vejtransportområdet. Formålet med forslagene i Vejpakken er at skabe klare regler, sikre lige konkurrencevilkår i vejtransportsektoren, fremme effektiv håndhævelse og forbedre de sociale forhold for chauffører.

Læs artiklen