Danmark får en trafikal opgradering

Viborg-folkeblad.dk, Hsfo.dk, Vejleamtsfolkeblad.dk, Fyens.dk, Frdb.dk, Folkebladetlemvig.dk, Helsingordagblad.dk, Dagbladet-holstebro-struer.dk, Dagbladetringskjern.dk, Faa.dk, Avisendanmark.dk, Amtavisen.dk og Stiften.dk

29. juni 2021

Af Benny Engelbrecht (S), transportminister

Debat: Det sidste punktum er sat. Vi har nu indgået en samlet og fælles aftale om, hvordan det trafikale Danmark skal se ud i 2035. Hvilke veje og skinner vi skal have. Hvor mange penge vi skal bruge på ny cykelinfrastruktur og støjbekæmpelse.

Ja, vi har faktisk en lang liste over projekter og initiativer for mere end 160 milliarder, der skal anlægges lige fra øst til vest - og fra nord til syd.

Regeringen lovede før valget, at vi ville indgå en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Fordi det er det brede samarbejde, der sikrer den nødvendige stabilitet om projekterne - og som sikrer, at vi kan gennemføre projekterne, selv om regeringsmagten skulle skifte. Det løfte har vi nu indfriet. Endda til overmål.

Vi har nemlig indgået en aftale med alle Folketingets partier. Tak til Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. Det er det stærkest mulige politiske samarbejde, Danmark kan præstere. Det er altså ikke alene en historisk stor aftale. Det er også en historisk aftale i politisk forstand.

Jeg er derfor utrolig stolt af at kunne sætte mit navn på den stiplede linje. Som transportminister har det været en stor ære at få mulighed for at være med til at tegne og beslutte Danmarks fremtid. Jeg har brugt mange måneder på at lytte til ønsker fra borgere, borgmestre og erhvervsliv. De seneste måneder har jeg diskuteret regeringens udspil, ''Danmark fremad'', med Folketingets partier.

Når jeg lægger de mange tanker, ideer og forslag sammen, som de mange samtaler og forhandlinger udgør, så vil jeg mene, det er lykkedes os at indgå en aftale, der kommer hele Danmark til glæde og gavn. For hvis vi skal sikre, at vi alle fortsat kan transportere os rundt i vores byer, mellem by og land og på tværs af vores smukke landsdele og regionale opdelinger, kræver det, at vi sætter det lange lys på og ser fremad - og med det samme træffer de beslutninger, vi har brug for.

Nu og her - og særligt fremover. Det kræver fælles løsninger. Det kræver samarbejde. Det kræver, vi også politisk danser i samme takt. Det er derfor, det er så afgørende, at alle partier i Folketinget har sagt ja til at ville Danmarks udvikling - og til at være medunderskrivere på en af de vigtigste politiske aftaler for vores fremtid.

Det vil ikke være alle, der er enige i vores valg og prioriteringer. Det har jeg selvfølgelig stor forståelse for, men når vi fra politisk hånd tager ansvar for de store linjer, som vi gør med aftalen her, kan vi ikke gøre alle tilfredse. Det er en umulig opgave. Selv i et lille land som vores.

Af samme årsag er det vigtigt, at vi tilbyder så stor klarhed og åbenhed som muligt; blandt andet med de gode processer, høringer og debatter, som vi har haft lige fra begyndelsen. Det er en sund, fornuftig og vigtig demokratisk platform at arbejde ud fra, og det er også den, der har givet os muligheden for at indgå så bred en politisk aftale, som vi har gjort nu. Det er den, der skal sikre, at beslutningerne om Danmarks trafikale fremtid bliver gennemført, uanset hvem der sidder i Folketinget de næste 15 år. Det er vi alle bedst tjent med. Det er Danmark bedst tjent med.

Jeg ved også, at der vil være nogle, som bliver berørt af aftalen, og hvis liv må ændre sig, for at vi kan føre beslutningerne ud i livet. Jeg har stor forståelse for, hvad det kan betyde, at ens hus måske skal eksproprieres, fordi vi skal anlægge eller udbygge veje eller skinner. Jeg har prøvet det selv, og min personlige erfaring betyder også, at jeg er særlig opmærksom på processen for valg af linjeføringer - og at det skal ske så tidligt som overhovedet muligt, så færre skal leve i den uvished, en aftale af den her karakter unægtelig vil skabe nogle steder i landet.

De svære valg med personlige omkostninger er dog nogle steder nødvendige, for at vi kan få det trafikale Danmark, vi gerne vil have, og som vi politisk nu er blevet enige om.

Efter sommerferien skal jeg rundt til så mange byer og kommuner som muligt for med egne øjne at se, hvor og hvordan infrastrukturaftalen skal udfolde sig - og tale med jer om, hvad det får af betydning for jer. Det glæder jeg mig meget til; for jeres infrastruktur er og bliver vigtig for os alle sammen. Også i fremtiden