Elektrificering. Vi kompenserer selvfølgelig for støjen i baghaven

Århus Stiftstidende

01. november 2021

Af Benny Engelbrecht, transportminister

DEBAT: Der er mange, som bor med en jernbane i baghaven. Som bor i kvarterer og områder med en krans af skinner rundt om, og som flere gange om dagen mærker, at toget kører forbi. Det er både godt og skidt.

Det er godt, fordi det vidner om, vi har togtrafik i hele landet - og at det er muligt at tage toget stort set alle steder. Det skaber liv i byerne, det skaber arbejdskraft, og det skaber sammenhængskraftmellem områder og egne. Det er godt. Det er vigtigt.

Det betyder så også, at der kører tog regelmæssigt i bebyggede områder, og det skaber selvfølgelig støj. Det kan ikke undgås, og det er et faktum, man skriver under på samtidig med slutsedlen, når man køber et hus eller flytter ind tæt på en jernbane.

I de her år er der dog lidt mere støj på skinnerne end normalt, fordi Banedanmark er i gang med et af de største projekter i dansk jernbanehistorie; nemlig elektrificeringen af hele jernbanenettet.

Når jernbanenettet skal gøres klar til at kunne køre med el-tog, skal der opsættes elmaster og køreledninger. Broerne over banen skal hæves, og skinnerne under dem skal nedsænkes, så der er plads til køreledningerne.

Det arbejde larmer selvsagt mere end, når toget kører forbi til daglig.

Hvad mere er, så er arbejdet med elektrificeringen også så omfangsrigt, at en enkelt forsinkelse et enkelt sted på banen skaber dårlige ringe i vandet andre steder. Vi kan derfor på sigt risikere, at arbejdet med ikke bare det enkelte elektrificeringsprojekt, men selve elektrificeringen af hele jernbanen bliver forsinket. Det er hverken i borgernes eller passagerernes interesse, at det kommer til at tage længere tid end højst nødvendigt.

Lige nu er det elektrificeringen af banen ved Aarhus, der står for tur. Hvis vi skal gennemføre det til tiden, er vi nødt til også at inddrage weekender og aften-og nattetimerne.

Alternativet er, at vi skal inddrage endnu flere dagtimer til det, og det vil ikke kun betyde, at projektet bliver forsinket. Nej, det vil også betyde, at togdriften helt skulle aflyses i længere perioder, og det vil gå hårdt ud over pendlere og passagerer, som så kan se frem til endnu flere ture med togbussen.

Det er heller ikke en løsning.

Så når vi ønsker at øge kadencen i arbejdet og bruge aften-og nattetimer og også weekender til arbejdet, så er vi selvfølgelig klar over konsekvenserne.

For naboerne til banen er det udsigten til mere støj, der optager os, og det vil vi gerne godtgøre, men som det er i dag, er der ikke en generel mulighed for at kompensere for de støjende arbejder, som udføres langs jernbanen. Kun i de tilfælde, hvor der er vedtaget en særskilt anlægslov, er der hjemmel til at tilbyde kompensation - og det er ikke tilfældet i den aktuelle situation ved Aarhus.

Derfor har jeg fremsat et lovforslag i Folketinget, som netop giver mulighed for kompensation, hvis vi får mulighed for at fravige kommunernes støjkrav i det helt særlige tilfælde, som der er tale om her.

Som en del af lovforslaget vil vi nemlig tilbyde de berørte borgere enten en kontant kompensation eller et hotelophold i de kortere perioder, hvor arbejdet pågår. Det mener jeg kun er rimeligt.

Desværre er denne meget vigtige pointe fuldstændig overset af de kritikere, som offentligt forholder sig til sagen. Det er rigtig ærgerligt, for det skaber unødvendig uro blandt borgerne, og det øger kun de bekymringer og frustrationer, som de i forvejen har over, at der nu bliver brækket skinner op og revet broer ned lige uden for matriklen.

Elektrificeringsarbejdet er en nøglesten i den grønne omstilling af togtrafikken herhjemme.

Det vil skabe en grøn og mere bæredygtig kollektiv trafik, og det vil skabe grundlag for en mere driftssikker og rettidig togtrafik overalt i landet. Det kan dog ikke gøres uden et stort og gennemgribende anlægsarbejde, og det vil selvsagt støje, mens det står på. Det er præcis derfor, vi vil sørge for, at de berørte borgere bliver kompenseret.