Transportministerens kalender

Mundtlige spørgsmål i salen, Folketinget

Finanslovsdebat i salen, Folketinget

3. beh. af L90 - Lov om godkendelse af syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler) Folketinget

3. behandling af L62 "Vejpakken" ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel. lov om arbejdstid m.v., Folketinget

Ministermøde, Statsministeriet