Infrastrukturplan 2035 – besøg i Aalborg

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 er der afsat penge til en tredje forbindelse over Limfjorden. Transportministeren er på besøg i Aalborg, hvor der ud over den nye forbindelse også skal laves en ny BRT-rute og etableres knap 8 kilometer støjafskærmning.

02. juli 2021

Videoen viser Danmarkskort hvorpå der er markeret, hvor pengene fra Infrastrukturplan 2035 skal bruges. Derudover er der billeder fra området omkring Aalborg, hvor den nye Limfjordsforbindelse skal laves. På videoen fremgår information om projekter i og omkring Aalborg.

Infrastrukturplan 2035

Infrastrukturprojekter i Aalborg

Anlæg af Tredje Limfjordsforbindelse

En cirka 20 km lang 4-sporet motorvej skal forbinde E45 Nordjyske Motorvej i syd med E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro.

Formålet er at forbedre fremkommeligheden over Limfjorden til og fra Vendsyssel, i Aalborg, Nørresundby og det nærmeste opland.

Den nye forbindelse over Limfjorden vil give større robusthed i det samlede trafiksystem. Forbindelsen vil mindske udfordringerne med trængsel på E45 omkring motorvejskryds Vendsyssel og Limfjordstunnelen samt reducere konsekvenserne ved for eksempel trafikuheld.

BRT-busrute fra nord til syd i Aalborg

Plusbus 2 vil binde Aalborg sammen fra Bouet i nord til City syd og krydse den eksisterende BRT-rute, der går fra vest til øst.

Den eksisterende bybusforbindelse er udfordret af trængsel, og en BRT-bus på strækningen skal frigøre bustrafikken fra de nuværende trængselsproblemer.

Støjbekæmpelse

Der er fire støjskærmsprojekter i Aalborg i infrastrukturplanen.
Samlet skal der etableres cirka 7,7 km støjskærme, som forventes at føre til, at 711 boliger opnår en støjreduktion.

Derudover skal der også etableres cirka 5,3 km støjafskærmning i forbindelse med anlæg af Tredje Limfjordsforbindelse.

Infrastrukturplan 2035 – besøg i Aalborg

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 er der afsat penge til en tredje forbindelse over Limfjorden. Transportministeren er på besøg i Aalborg, hvor der ud over den nye forbindelse også skal laves en ny BRT-rute og etableres knap 8 kilometer støjafskærmning.