Infrastrukturplan - besøg ved Silkeborg

Transportministeren besøger Silkeborg i anledning af Infrastrukturplan 2035 er på plads. I området omkring Silkeborg skal der blandt andet anlægges en helt ny jernbane, opgraderes veje og anlægges en tunnel i Aarhus.

01. juli 2021

Videoen viser Danmarkskort hvorpå der er markeret, hvor pengene fra Infrastrukturplan 2035 skal bruges. På videoen fremgår information om projekter i og omkring Silkeborg.

Infrastrukturplan 2035

Infrastrukturprojekter ved Silkeborg

Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus

En enkeltsporet jernbane, som muliggør en hurtig togforbindelse fra Silkeborg til Herning og Aarhus.

Opgradering af Rute 26 Søbyvad og E45

Vejen skal i stedet være en motortrafikvej for at begrænse fremkommelighedsproblemer på strækningen.

Udvidelse af E45

Både mellem Aarhus S og Aarhus N og mellem Vejle og Skanderborg udvides motorvejen for at afhjælpe trængsel.

Ombygning af Aarhus Hovedbanegård for at gøre den klar til DSB’s nye elektriske tog.

Anlæg af to kilometer lang tunnel under Marselis Boulevard, der Tunnelen giver en direkte adgangsvej mellem Aarhus Havn og E45.

Anlæg af Midtjysk Motorvej ved Viborg

Opgradering af motorvejen nord om Herning

Opgradering af overkørsel i Silkeborg

Infrastrukturplan - besøg ved Silkeborg

Transportministeren besøger Silkeborg i anledning af Infrastrukturplan 2035 er på plads. I området omkring Silkeborg skal der blandt andet anlægges en helt ny jernbane, opgraderes veje og anlægges en tunnel i Aarhus.