Niveaufri adgang på perroner

Danske Handicaporganisationer og Cyklistforbundet har inviteret transportministeren med på hovedbanegården for at se, hvilke daglige udfordringer cyklister og personer med handicap møder, når de skal med toget. I infrastrukturplanen er der afsat 650 millioner kroner til at forbedre tilgængeligheden med niveaufri adgang på landets større stationer.

30. juni 2021

Niveaufri adgang på perroner

Transportminister Benny Engelbrecht tog med Klaus Bondam fra Cyklistforbundet og Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer til Københavns Hovedbanegård for at se på niveaufri adgang fra perronen til toget.