Videoer

Infrastrukturplan - besøg på Fyn

I dag møder transportminister Benny Engelbrecht støjplagede motorvejsnaboer på Fyn og taler om støjbekæmpelse i infrastrukturplanen i både Odense og Nyborg.

Ladeinfrastruktur

Det skal være lige så let at køre el-bil, som det i dag er at køre benzin- eller dieselbil.

Infrastrukturplan - besøg i Varde og Sønderjylland

Transportministeren besøger flere steder, hvor der i Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til at forbedre veje og skinner. Denne gang går turen til Varde og Sønderjylland.

Infrastrukturplan 2035 – besøg i Aalborg

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 er der afsat penge til en tredje forbindelse over Limfjorden. Transportministeren er på besøg i Aalborg, hvor der ud over den nye forbindelse også skal laves en ny BRT-rute og etableres knap 8 kilometer støjafskærmning.

Infrastrukturplan - besøg ved Silkeborg

Transportministeren besøger Silkeborg i anledning af Infrastrukturplan 2035 er på plads. I området omkring Silkeborg skal der blandt andet anlægges en helt ny jernbane, opgraderes veje og anlægges en tunnel i Aarhus.

Niveaufri adgang på perroner

Danske Handicaporganisationer og Cyklistforbundet har inviteret transportministeren med på hovedbanegården for at se, hvilke daglige udfordringer cyklister og personer med handicap møder, når de skal med toget. I infrastrukturplanen er der afsat 650 millioner kroner til at forbedre tilgængeligheden med niveaufri adgang på landets større stationer.

Infrastrukturplan-besøg - Køge

Infrastrukturplanen er landet, og transportministeren tager på ture rundt i landet for at se de steder, hvor et bredt flertal i Folketinget er enige om at investere i skinner, cykelstier, stationer, veje, støjbekæmpelse og broer. I dag besøger han Køge.

Infrastrukturplan 2035 er i dag på plads

Regeringen og alle Folketingets partier har fordelt mere end 170 milliarder kroner til investeringer i infrastruktur i hele landet. Efter sommer tager transportministeren på tur rundt i landet for at se mange af de steder, hvor der skal investeres i infrastruktur.

Infrastrukturplan 2035

Forhandlingerne om fremtidens infrastruktur er færdige, og Infrastrukturplan 2035 bliver præsenteret i dag den 28. juni 2021 kl. 10.00 på et pressemøde.

Jernbanen - Danmark fremad

Transportministeren fortæller om de visioner for jernbanen, som regeringen har med i deres udspil til en plan for infrastrukturen "Danmark fremad".